ZÁPIS 2017-2018

Těšíme se na nové prvňáčky :-)

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017-2018

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS o.p.s. v Dobřanech
zve všechny své nové žáčky k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017 – 2018,
který se koná v pátek dne 7. 4. 2017 od 14:00 do 17:30
v budově školy Trivium Plus v Dobřanech.
(Pořadí účastníků při zápisu nerozhoduje o přijetí).

S sebou si vezměte budoucího prvňáčka :-), rodný list žáka, průkaz totožnosti a přezůvky.

Co je třeba udělat, když žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018? Podle legislativy platné od 1. 1. 2017 je potřeba předložit žádost o odklad školní docházky řediteli školy nejpozději do 30. dubna příslušného roku doloženou dvěma vyjádřeními:

1. vyjádření odborného lékaře (alergologa, kardiologa,…, popř. dětského lékaře) –
posouzení z hlediska zdravotního a somatického vývoje dítěte nebo vyjádření klinického psychologa
a zároveň
2. vyjádření školského poradenského zařízení –
pedagogicko-psychologické poradny popř. speciálně pedagogického centra – posouzení z hlediska psychického a sociálního vývoje dítěte

Z důvodu kapacity školy přijímáme pro školní rok 2017-2018 max. 21 nových prvňáčků, při překročení tohoto limitu dostávají přednost:
1. Žáci s místem trvalého pobytu v Dobřanech a v Bystrém
2. Žáci ze smluvních obcí, které přispívají na provoz školy (Sedloňov, Janov, Bačetín, Sněžné, Bohdašín, Liberk, Kounov)
3. Žáci, kteří mají ve škole sourozence
4. Žáci, kteří jsou žáky v MŠ v Bystrém
5. Žáci z ostatních obcí
V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování.
K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a starosty obce Dobřany. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress