TITLE

DESCRIPTION

Pedagogičtí pracovníci

Jan Grulich

reditel@trivium.cz

Vyučuje němčinu a finanční gramotnost, řídící učitel, metodik prevence a ŠVP.

Jiří Švejda

jiri.svejda@trivium.cz

Vyučuje přírodopis, fyziku, mediální výchovu, informatiku, výchovu ke zdraví a pracovní činnosti, je zástupcem ředitele, šéfredaktorem časopisu Trivium revue a vede kroužek Kudy z nudy.

Adéla Čermáková

kancelar@trivium.cz

Pracuje jako sekretářka, administrativní pracovnice a vychovatelka školní družiny.

Andrea Dašková

andrea.daskova@trivium.cz

Vyučuje na 1. stupni, výtvarnou výchovu na 2. stupni, kroužek hry na sopránovou zobcovou flétnu a seminář FIE.

Irena Pařízková

irena.parizkova@trivium.cz

Vyučuje na 1. stupni a tělesnou a výtvarnou výchovu na 2. stupni, vede kroužek vaření a výtvarný kroužek.

Iva Voborníková

iva.vobornikova@trivium.cz

Vyučuje na 1. stupni.

Eva Bašková

eva.baskova@trivium.cz

Vyučuje český jazyk a literaturu, dějepis, je vedoucí dramatického kroužku.

Jiří Killar

jiri.killar@trivium.cz

Vyučuje zeměpis, anglickou konverzaci, přírodopis a tělesnou výchovu, je prezidentem lyžařského výcviku.

Hana Kárníková

hana.karnikova@trivium.cz

Vyučuje matematiku, chemii a přírodopis, je výchovným poradcem.

Kateřina Málková

katerina.malkova@trivium.cz

Učí anglický jazyk a dějepis. Vede kroužek keramiky.

Pavel Mach

pavel.mach@trivium.cz

Vyučuje fyziku a ``Přírodovědné hrátky``, vede kroužek Vědec junior.

Michaela Procházková

michaela.prochazkova@trivium.cz

Vychovatelka školní družiny, pedagogická asistentka a organizátorka běhání s Emilem.

Hana Henclová

hana.henclova@trivium.cz

Učí hudební výchovu a pracovní vyučování. Je reedukační asistentkou a asistentkou pedagoga. Vede kroužek šikovných rukou a doprovodnou hru na kytaru.

Michaela Polická

michaela.policka@trivium.cz

Reedukační asistentka, asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny.

Pracovnice mateřské školy

Zdena Moravcová

zdena.moravcova@trivium.cz

Vedoucí učitelka

Lenka Pátková

lenka.patkova@trivium.cz

Školkovnice

Pracovníci provozu

Jitka Křížová

jitka.krizova@trivium.cz

Kuchařka

Miroslava Brychová

miroslava.brychova@trivium.cz

Pracovnice školní kuchyně

Radek Šopík

radek.sopik@trivium.cz

Školník a řidič školního Šopíkbusu

Ivona Semeráková

ivona.semerakova@trivium.cz

Školnice

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress