ZÁPIS ZŠ 2020 - 2021

Těšíme se na nové prvňáčky :-)

!!! POZOR !!! – AKTUALIZOVÁNO – ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS o.p.s. v Dobřanech zve všechny své nové žáčky k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020 – 2021, který se koná on-line či osobně od 1. 4. 2020 do 7. 4. 2020.

 

Přihlášky můžete v termínu od 1. 4. 2020 – do 7. 4. 2020 zasílat: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, osobně v pracovních dnech od 8:30 do 14:30, nebo poštou. Děti mailem ani poštou neposílejte, tentokrát bude zápis „bezdětný“ 🙂

 

Formulář – žádost o přijetí – zápis 2020 – si vyžádejte buď e-mailem na kancelar@trivium.cz, nebo je ke stažení na stránkách školy (v menu Dokumenty – Online zápis 2020), nebo vyplníte osobně ve stanoveném výše uvedeném termínu. (Pořadí přijatých žádostí nerozhoduje o přijetí).

 

Co je třeba udělat, když žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021? Podle legislativy platné od 1. 1. 2017 je potřeba předložit žádost o odklad školní docházky řediteli školy nejpozději do 30. dubna příslušného roku doloženou dvěma vyjádřeními:

1. vyjádření odborného lékaře (alergologa, kardiologa,…, popř. dětského lékaře) – posouzení z hlediska zdravotního a somatického vývoje dítěte nebo vyjádření klinického psychologa a zároveň

2. vyjádření školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny popř. speciálně pedagogického centra – posouzení z hlediska psychického a sociálního vývoje dítěte

 

Z důvodu kapacity školy přijímáme pro školní rok 2020-2021 max. 18 nových prvňáčků, při překročení tohoto limitu dostávají přednost:

1. Žáci s místem trvalého pobytu v Dobřanech a v Bystrém

2. Žáci ze smluvních obcí, které přispívají na provoz školy (Sedloňov, Janov, Bačetín, Sněžné, Bohdašín, Sendraž, Kounov)

3. Žáci, kteří mají ve škole sourozence

4. Žáci, kteří jsou žáky v MŠ v Bystrém

5. Žáci z ostatních obcí

 

V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a starosty obce Dobřany. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress