ŠKOLNÍ PORADNA

konzultace se školním poradenským pracovníkem

Od 18. 2. 2021 budou na naší škole probíhat pravidelné konzultace se školním poradenským pracovníkem. Konzultace budou probíhat v prostorách školy každý čtvrtek od 12 do 15 hodin. Je možné si předem zarezervovat čas schůzky. Pokud bude volno, je možné přijít i bez předchozí domluvy. V případě zájmu a rezervaci termínu se obraťte na paní Čermákovou, kancelar@trivium.cz. Úvodní seznamovací schůzky budou trvat cca. 30 minut, délku ostatních schůzek si řídí pan Mgr. Križan.

 

S jakými problémy se můžete na etopeda obracet:
Žáci se mohou na etopeda obracet s problémy s učením, když cítí nedostatek úspěchu, mají potíže se soustředěním, chováním. Je možné si přijít popovídat v případech, kdy žáky trápí vztahy se spolužáky, s učiteli i s rodiči.
 Školní etoped je k dispozici také rodičům v jejich problémech s dětmi, s výchovnými obtížemi, výukovými i rodinnými problémy. Konzultace mohou probíhat zvlášť nebo dohromady s dětmi.
 Ke školnímu etopedu mohou děti přijít na doporučení pedagogů, na žádost rodičů, i z vlastní vůle.
 K individuální systematické práci s dětmi je nutný souhlas zákonného zástupce.
 Školní etoped je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Nejedná se o pedagogicko-psychologické vyšetření, tam je nutná návštěva pedagogicko-psychologické poradny.

Školní poradenský pracovník – terapeut a etoped
Mgr. Juraj Benedikt Križan pracuje v Manželské a rodinné poradně v Rychnově nad Kněžnou. Věnuje se rodinným vztahům v individuální i rodinné terapii a poradenství. Také se věnuje poradenství pro rodiče s dětmi i práci s dětmi v individuálním setkávání.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress