TITLE

DESCRIPTION

Jak pracujeme? Intenzivně!

 

Škola Trivium disponuje velkým luxusem současného školství – menším počtem žáků ve třídách. A tento benefit si chce také udržet. Jaké jsou výsledky? Vznikají kvalitnější vztahy mezi učiteli a žáky i jejich rodiči a rozvíjí se vzájemný respekt a komunikace.  Žáky nezatěžujeme množstvím domácích úkolů, látku procvičíme již ve škole a děti mají pak více času „prožívat dětství“. Dodržujeme pravidlo, že „víkend a prázdniny slouží k odpočinku!“  Mluvíme s žáky, ne na žáky. Učíme je přemýšlet, ne se učit nazpaměť a slepě poslouchat. Podstatné jsou individuální pokroky. Každý může být vítěz.

Samozřejmostí pro nás je i intenzivní příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky. Dětem, které potřebují více času nebo mají speciální vzdělávací potřeby, se věnují zkušení učitelé. Všichni pedagogičtí pracovníci se sami dále vzdělávají.

Pro žáky naší školy organizujeme pravidelné lyžařské kurzy, pobyty  v přírodě nebo exkurze do měst a za kulturou.  Dlouhodobě se věnujeme profesnímu uplatnění žáků. Vedeme je k ochraně životního prostředí a k orientaci v aktuálním světovém dění. Pravidelně se zapojujeme do různých charitativních projektů.

 

 

Kdo naši školu navštěvuje? Všichni!

 

Naše škola se věnuje dětem nadaným, ale i dětem s poruchami učení nebo s tělesným znevýhodněním. Nejsme školou s výběrem elit. Jsme škola, která se snaží rozvinout nadání a kompenzovat  slabiny . Nikdo není dokonalý. Rozhodně ani my nejsme. Ale chceme být lepší. To nás spojuje.

 

 

Kde nás najdete? Na samotě u lesa!

 

Nádherné horské vesnické prostředí nám denně umožňuje (byť někdy jen pohledem z okna) být školou v přírodě. Když jsou jí děti blíže, snáze chápou souvislosti. Proč jablko padá k zemi? Proč sokol bez hnutí křídel stoupá vzdušným proudem? Proč voda břehy mele? Jak pracuje truhlář, hasič, lékař? Děti, které dojíždějí ze směru Dobruška, Nové Město nad Metují a Deštné v Orlických horách využívají autobusovou linku s výhledem na Orlické hory. A každý den se tak stává výletem. Kam autobus nezajíždí, zajede náš školní „Šopikbus“.

 

 

How are you? Danke, gut!

 

Víme také, že svět nekončí za horizontem, a tak se děti s námi vypravily třeba do Skotska nebo do Švýcarska. K tomu je vybavujeme nadstandardní výukou světového jazyka (anglického nebo německého) již od prvního ročníku. Angličtinou je však protkán každý vyučovací den. Děti čtou jídelníčky v tomto západogermánském jazyce, s angličtinou se seznamují i v hodinách fyziky, matematiky…

 

 

Co u nás najdete? Všechno!

 

Škola má moderně vybavenou učebnu informatiky, krásnou školní dílnu pro zručné i začínající kutily. Všechny třídy mají k dispozici dataprojektor s WI-FI připojením. Cvičíme v prostorách, kde desítky let sokolové metali kozelce a venku se na multifunkčním sportovním hřišti věnujeme i moderním sportům. Po vyučování mohou děti trávit odpoledne ve školní družině  a klubu nebo mohou rozvíjet své nadání v rozmanitých kroužcích. K dispozici máme dvě školní dodávky, které využíváme k exkurzím, k přesunům na žákovské olympiády a na jiné soutěže, k rozvozu dětí nebo dovozu brambor. Brambory putují do školní kuchyně, kde tým kuchařek připravuje pro žáky i učitele chutnou domácí stravu.

 

 

Z historie….

 

Obec Dobřany zajišťuje škole budovu, jejíž historie trvá více než 250 let. Obecní zastupitelstvo úzce spolupracuje se zakladateli i zástupci školy, vypomáhá s organizačními záležitostmi a významně se také podílí na financování školy. V roce 1996 se zřizovatelem školy stala obecně prospěšná společnost Trivium Plus. V roce 2013 jsme otevřeli novou Mateřskou školu v Bystrém. Na provoz naší školy přispívá i většina obcí v blízkém okolí.

 

 

…do budoucnosti!

 

Naše škola patří mezi  nejúspěšnější základní  školy v republice. Řízení školy, podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve škole jsou kontrolními orgány opakovaně hodnoceny jako nadprůměrné. Úspěchy školy nás zavazují k tomu, abychom do budoucna kvalitu školy nejen udrželi, ale také dále rozvíjeli a pružně reagovali na změny, které s sebou rychle se vyvíjející společnost přináší. Kromě každoročních investic do zvelebování školy a okolí se chystáme zvětšit prostory školy nástavbou celého patra.

 

Více o naší práci se dozvíte v sekci OCENĚNÍ.

V čem ředitel školy Jan Grulich vidí podstatu úspěchu svého týmu si přečtěte ZDE.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress