ZÁPIS ZŠ 2023 - 2024

Těšíme se na nové prvňáčky :-)

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS o.p.s. v Dobřanech zve všechny své nové žáčky k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023 – 2024, který se koná v pátek dne 14. 4. 2023 od 14:00 do 17:30 v budově školy Trivium Plus v Dobřanech.

Pořadí účastníků u zápisu nerozhoduje o přijetí.

S sebou si vezměte budoucího prvňáčka :-), rodný list žáka, průkaz totožnosti a přezůvky.

Co je třeba udělat, když žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024? Podle legislativy platné od 1. 1. 2017 je potřeba předložit žádost o odklad školní docházky řediteli školy nejpozději do 30. dubna příslušného roku doloženou dvěma vyjádřeními:

1. vyjádření odborného lékaře (alergologa, kardiologa,…, popř. dětského lékaře) – posouzení z hlediska zdravotního a somatického vývoje dítěte nebo vyjádření klinického psychologa a zároveň

2. vyjádření školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny popř. speciálně pedagogického centra – posouzení z hlediska psychického a sociálního vývoje dítěte

Z důvodu kapacity školy přijímáme pro školní rok 2023-2024 max. 14 nových prvňáčků, při překročení tohoto limitu dostávají přednost:

1. Žáci s místem trvalého pobytu v Dobřanech a v Bystrém

2. Žáci ze smluvních obcí, které přispívají na provoz školy (Sedloňov, Janov, Bačetín, Sněžné, Bohdašín, Sendraž, Kounov)

3. Žáci, kteří mají ve škole sourozence

4. Žáci, kteří jsou žáky v MŠ v Bystrém

5. Žáci z ostatních obcí

 

V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a starosty obce Dobřany. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress