ZÁPIS ZŠ 2023 - 2024

Těšíme se na nové prvňáčky :-)

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS o.p.s. v Dobřanech zve všechny své nové žáčky k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024 – 2025, který se koná v pátek dne 5. 4. 2024 od 14:00 do 17:30 v budově školy Trivium Plus v Dobřanech.

 

(Pořadí účastníků při zápisu nerozhoduje o přijetí).

S sebou si vezměte budoucího prvňáčka 😊, rodný list žáka a průkaz totožnosti.

Co je třeba udělat, když žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024-2025? Je potřeba předložit žádost o odklad školní docházky řediteli školy nejpozději do 30. dubna příslušného roku doloženou dvěma vyjádřeními:

  1. vyjádření odborného lékaře (alergologa, kardiologa,…, popř. dětského lékaře) – posouzení z hlediska zdravotního a somatického vývoje dítěte nebo vyjádření klinického psychologa

a zároveň

  1. vyjádření školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny popř. speciálně pedagogického centra – posouzení z hlediska psychického a sociálního vývoje dítěte

Z důvodu kapacity školy přijímáme pro školní rok 2024-2025 max. 18 nových prvňáčků, při překročení tohoto limitu dostávají přednost:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v Dobřanech a v Bystrém
  2. Žáci ze smluvních obcí, které přispívají na provoz školy (Sedloňov, Janov, Bačetín, Sněžné, Bohdašín, Sendraž, Kounov)
  3. Žáci, kteří mají ve škole sourozence
  4. Žáci, kteří jsou žáky v MŠ v Bystrém
  5. Žáci z ostatních obcí

V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování.

K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a starosty obce Dobřany. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress