PIANO REPUBLIKA MOHL VYDRAŽIT JEN JEDEN, PŘISPĚT NA NAŠI BUDOUCNOST VŠAK MŮŽE KAŽDÝ

Žádost školy o finanční podporu při stavbě dalšího patra

VÍME, CO CHCEME, I LEGENDY NÁS PODPORUJÍ

Identifikace žadatele
Název: Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.
Web:  www.trivium.cz – jste zde
Facebook
Typ: Obecně prospěšná společnost
IČ: 64829804
Tel: 733130749
Sídlo: Dobřany 2, 518 01 pošta Dobruška, Dobřany v Orlických horách
Kraj: Královéhradecký
Číslo účtu: 8212150277 / 0100
Číslo transparentního účtu – veřejná sbírka: 115-6705290287/0100

 

 

Statutární zástupce – ředitel školy
Mgr. Jan Grulich
Sedloňov 149, 517 91
777117743
Jmenování ředitele ZŠ Trivium Plus o.p.s.: 1. 9. 2005

Cílová oblast podpory – vzdělávání, základní školství

 

Krátce o škole

Naše škola se nachází v malinké vesnici v Orlických horách v Dobřanech. Byť je počtem obyvatel (134) tato vesnička bezvýznamná, scházeli se zde nadšení obrozenci – František Hek, Magdalena Rettigová i sám abbé Dobrovský. S tehdejším farářem Zieglerem pročítali spisy Komenského, aby oživili českou vzdělanost i v horském kraji. V Dobřanech se pravidelně učilo již od roku 1672, tedy ještě dříve, než byla zavedena povinná školní docházka, první škola zde byla postavena v roce 1742.

V této tradici věrně pokračujeme. V roce 1996 z důvodu malého počtu žáků chtěl okresní úřad školu zrušit. Místní obrozenci založili proti rozhodnutí školu soukromou pod hlavičkou o.p.s. Od roku 2005 zažívá škola renesanci a je vyhledávána žáky z dalekého okolí. Dnes má škola 178 žáků, tedy víc, než obyvatel obce.

 

Úspěchy školy

 

Záchrana školy v Dobřanech
Všechny naše úspěchy jsou týmová práce. Největším úspěchem je záchrana školy v Dobřanech, která v roce 2005 měla pouze 72 žáků, dnes jich má 178 a je vyhledávána žáky i rodiči z měst i vesnic v okolí. V minulém školním roce jsme museli kvůli nízké kapacitě budovy odmítnout více než 40 žáků.

 

Odkazy:
Výroční zpráva

Hradec.idnes.cz

 

Založení a stavba mateřské školy
Dalším obrovským úspěchem bylo založení a vybudování mateřské školy v sousední obci Bystré. Stavba školky je součástí víceúčelového centra církve bratrské. Toto centrum bylo postaveno pouze z darů a veřejných sbírek, výstavba nečerpala ani jednu dotační korunu. Stavbu vedl ředitel školy Mgr. Jan Grulich.
V roce 2014 se stala stavbou roku Královéhradeckého kraje. MŠ je od té doby kapacitně zcela zaplněna.

 

Odkazy:
Slavnostní otevření multifunkčního centra v Bystrém – česká televize:
Elada – stavbou roku Královéhradeckého kraje 2014:
Stavba roku 2014 
Dokument o naší nové Mateřské škole v Bystrém
Elada z ptačí perspektivy:
Fotogalerie – exteriér – interiér Elady

 

 

Mezinárodní srovnání OECD
V roce 2015 byl realizován cyklus zjišťování úrovně přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci mezinárodního projektu PISA, který je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření je navrženo tak, aby v jednotlivých zemích poskytovalo tvůrcům školské politiky důležité informace o fungování jejich vzdělávacích systémů a o vývojových trendech a aby také umožnilo mezinárodní srovnávání. V tomto mezinárodním testování PISA 2015 byla naše škola nejlepší v ČR ze všech testovaných škol! V matematické, přírodovědné i čtenářské gramotnosti obsadila 1. místo. Znalosti našich dětí, byť nejsme výběrová škola a vzděláváme všechny děti, převýšily i studenty z gymnázií.

 

Odkazy:
Zpráva PISA 2015
https://trivium.cz//wp-content/uploads/2016/12/PISA_2015_trivium.pdf
https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/skola-z-hor-na-ceske-spici-mezinarodniho-zkoumani-20160204.html

 

Českou školní inspekcí je naše škola hodnocena jako nadprůměrná prakticky ve všech testovaných oblastech, což je nejvyšší možné ohodnocení ČŠI.

 

Odkazy:
Poslední inspekční zpráva

 

Moderní technologie a ICT
Naše škola je sice vesnická, ale vyučujeme moderně. Naši žáci pravidelně dosahují skvělých výsledků v ICT soutěžích, vydávají vlastní časopis, který již několikrát vyhrál titul školní časopis roku.

 

Odkazy:
Školní časopis
Úspěch v konkurenci v rychnovském deníku

 

Výuka jazyků
Jelikož víme, že svět nekončí za horizontem, je naší velkou prioritou výuka cizích jazyků. Aby se angličtina stala skutečnou samozřejmostí, používáme ji opravdu jako samozřejmost a je jí protkán celý školní život. Děti čtou jídelníčky v angličtině, při hodinách matematiky počítají anglicky, při hodinách fyziky se učí jednotky anglicky, v družině si povídají anglicky s rodilým mluvčím, který vede i výuku konverzace. Pořádáme pravidelné zájezdy do zahraničí, do UK, Skotska, Švýcarska, Nizozemí atd., každoročně pořádáme i výměnné pobyty studentů s belgickou školou.

 

Odkazy:
Školní fotogalerie
Skotsko 2015
Švýcarsko 2014
Benelux

 

  

 

Ocenění obce
Obec Dobřany získala i díky škole „Bílou stuhu“ za práci s mládeží v soutěži „Vesnice roku“ v soutěži Královéhradeckého kraje.

Bílá stuha
Školní úspěchy

 

Naše škola 3krát vyhrála populární televizní soutěž Bludiště

 

Celostátní vědomostní soutěž
Naše škola 2krát vyhrála celostátní vědomostní soutěž Eurorebus, jako jediné škole v historii soutěže se jí podařilo vítězství obhájit. Krajské kolo vyhrála několikrát.

Obhajoba vítězství
Vesnická škola vítězí

 

Inkluze
Strašáka inkluze jsme společně vyřešili ještě dříve, než se vůbec strašákem stal. Již 15 let mohou naši školu navštěvovat děti se specifickými potřebami a my jen usilovně přemýšlíme, jak jim individuálně pomoci.

 

Příklady podpory dětí se specifickými potřebami

 

Hýbeme se
Jelikož vnímáme statistická data, že fyzička školních dětí se neustále snižuje, založili jsme společně projekt „Běháme s Emilem“. Každý den, za každého počasí děti běhají 1 km. Tento projekt podpořila paní Dana Zátopková, olympijský výbor i mnoho sportovců. „Běh s Emilem“ rozšiřujeme i v dalších školách.

 

Školní běh
Když nemůžeš, přidej!

 

 

 

Důležité však je, že se naše škola nehoní za úspěchy v soutěžích, prostě se jen snažíme, aby děti měly školu a vzdělání rády, úspěchy přichází samy.

 

Proč tedy přispět na stavbu patra naší školy?

 • Protože stavíme patro budoucnosti.
 • Protože investice do dětí je tou nejlepší investicí pro budoucnost dětí samotných i státu.
 • Protože to neděláme pro sebe.
 • Protože to má fakt smysl.
 • Protože každý den běháme s Emilem a letos jsme společně uběhli do středu Země.
 • Protože škola v Dobřanech vzdělává nové generace už 276 let.
 • Protože společně těch chybějících 6 mil. na přístavbu dáme dohromady.
 • Protože Dobřany jsou jedno z nejkrásnějších míst pro školu.
 • Protože máme rádi svou práci. Fakt. Skoro každý den
 • Protože jsme vesničtí balíci, ale učíme mrtě moderně.
 • Protože umíme budovat, už jsme vybudovali a založili i novou školku v Bystrém.
 • Protože se tato budova stala „Stavbou roku Královéhradeckého kraje 2014“
 • Protože jsme založili transparentní účet, takže přispět je tak jednoduché
 • Protože každý rok jezdíme a lítáme po světě a mluvíme cizími jazyky
 • Protože u nás učí angličtinu rodilý mluvčí.
 • Protože děti v naší škole tráví smysluplně přestávky, hrají na klavír na chodbě, na cajon, buben, baskytaru, chodí ven, hrají šachy, čtou si u knihobudky….

Popis projektu

Jelikož škola prožívá obrovskou renesanci, je vyhledávána žáky i rodiči z širokého okolí. V roce 2005 byl počet žáků 72, dnes má škola 178 žáků a 28 dětí v MŠ. Žáci se sjíždějí ze širokého okolí a budova školy kapacitně nedostačuje. V posledních dvou letech jsme již museli odmítnout více než 40 žáků. Byť školu zřizuje obecně prospěšná společnost, nevybíráme žádné školné, aby vzdělání bylo dostupné všem z horského regionu. Od roku 2005 vzděláváme žáky bez rozdílu hendikepu. Např. žák na vozíčku dojíždí do školy 20 km, jelikož ostatní školy ho kvůli komplikacím nechtěly přijmout.

 

Přirozeně bez problémů integrujeme okolo 20 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Kapacitně budova školy již počtu žáků nedostačuje. Budova, kterou jsem navštěvoval i já jako žák, měla jen šest tříd. Hodně velkými kompromisy jsme ve škole vytvořili tříd devět, a dokonce učebnu informatiky. Změnily se však předpisy, hygienické normy, pravidla, změnila se výuka.

 

V moderní škole nesmí chybět odborné učebny, učebny pro dělenou výuku jazyků, vyhovující jídelna, šatna, bezbariérovost, atd. A to naše budova již dávno nesplňuje. Rozhodli jsme se tedy pro stavbu celého patra, o kterou usilujeme již devátým rokem. Díky této přestavbě vzniknou 4 nové kmenové učebny, které již svou velikostí budou odpovídat standardu, 3 odborné učebny, výtah pro vozíčkáře, učebna pro integrované žáky, kreativní učebna, odpovídající školní jídelna a zároveň školní aula, odpovídající šatna, WC pro vozíčkáře, prostory pro družinu, atd.

 

 

V letošním roce byl projekt konečně schválen pro financování přes IROP. Bohužel, od projekce do realizace díky prodlení IROPu uběhly 2 roky, v ČR nastal stavební boom a hodnota stavby po dvou výběrových řízeních vyskočila o 3,6 mil Kč. Jelikož jsme se již předem zavázali, že naše finanční spoluúčast v projektu bude 3 mil Kč., nyní se tedy částka navýšila na 6,6 mil Kč. Malinká obec v Dobřanech má však roční rozpočet 1,8 mil Kč, nemůže tedy chybějící částku dofinancovat.

 

I přes to vše se obecní zastupitelstvo s vedením školy rozhodlo, že půjdeme do rizika, výstavbu školy zrealizujeme a pokusíme se společnými silami chybějící finance hledat.

 

Naše škola se věnuje všem dětem bez rozdílu, postiženým i nadaným, bohatým i sociálně velmi slabým, disponuje školním buskem, sváží děti z hůře přístupných míst Orlických hor, nabízí jim moderní a vysoce kvalitní vzdělání, dokonce, jedno z nejkvalitnějších v ČR. Učíme žáky životu, finanční gramotnosti, zakládáme si na výuce jazyků, pořádáme výjezdy do zahraničí, výměnné pobyty, návštěvy zahraničních studentů u nás, angličtinou protkáváme veškeré dění ve škole. Staráme se i o vzdělanost dospělých, pořádáme přednášky pro rodiče, jazykové kurzy, v rámci jazykových kurzů i výjezdy do zahraničí pro rodiče. Žádáme Vaši podporu, protože to vše děláme pro děti a pro lidi. Máme cíle, máme vize, máme motivaci, máme 280 letou tradici v Dobřanech, máme spoustu spokojených dětí, dobré jméno, spokojené rodiče, pomozte nám, prosím, vybudovat prostory.

 

Aktuální stav stavby k 15. 10. 2018

 

Na co budou použity finanční prostředky?

Finanční prostředky budou použity na dofinancování stavby patra, chybějící částka je cca. 6 000 000 Kč a na související náklady, popř. na nezbytné vybavení nových prostor, např. vybavení učebny pro výuku integrovaných dětí, dofinancování výtahu, vybavení jídelny, práce související se stavbou, TDS. Prostředky nebudou použity na mzdy a další personální náklady.

 

Financování stavby a udržitelnost projektu

Dlouhodobě je provoz školy financován ze státního rozpočtu, škole nehrozí nedostatek žáků, tudíž ani žádné existenční problémy, má tradici 22 let pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti a 260 let pod jinými zřizovateli. Dotace na stavbu školy jsou cca. 26 000 000 Kč, náklady 32 000 000 Kč. 1 000 000 Kč se podařilo vybrat mezi rodiči, dále pořádáme veřejné sbírky, založili jsme transparentní účet pro příspěvky, žádáme o příspěvky Krajský úřad, co nedokážeme sehnat, bude překryto předjednaným bankovním úvěrem.

 

Kdo a jak nás podporuje

Hejtman Královéhradeckého kraje
Obec Dobřany – finančně, majitel budovy, morálně 🙂
Obec Bystré – poskytuje náhradní prostory při stavbě, finančně, podporuje provoz MŠ
Obec Sedloňov – finančně
Obec Janov – finančně
Obec Bačetín – finančně
Obec Kounov – finančně
Město Náchod – podpora vozíčkáře
JUDr. Miroslav Antl – senátor, finančně, morálně, podpora sportu
Církev bratrská – poskytování prostor pro MŠ
MAS pohoda venkova
Děti, rodiče
…a mnoho dalších jednotlivců i firem

 

Děkujeme za Váš čas a vážíme si Vaší podpory.
Za ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s.
Mgr. Jan Grulich, ředitel školy

 

… a celý školní tým

 

 

19. 11. 2018, Jan Grulich > odkaz na zdrojový soubor v PDF (originální grafická úprava) je  zde

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress